DAFA Sound til vindmøller

Lyddæmpning, der skaber harmoni mellem vindmøller og mennesker.

DAFA Sound til vindmøller
DAFA Sound vind
DAFA Sound skum

DAFA Sound – lyddæmpning, der skaber harmoni mellem vindmøller og mennesker.

Da der er stigende krav til, hvor meget industrielle applikationer må udlede af lyd og vibrationer til dets omgivelser, er der konstant fokus på at reducere støj og vibrationer fra vindmøller. Det gælder både for højfrekvent og lavfrekvent støj.

Effektiv lyddæmpning er her afgørende for et godt resultat, så naboer og vindmøller kan leve sammen i harmoni. DAFA Sound er et komplet koncept til industriel lyddæmpning, der er designet og udviklet til at kombinere lydabsorption, lydisolering og strukturlyddæmpning.

DAFA Sound ABS
- er produkter, der er kendetegnet ved at absorbere luftbåren lyd, når støjkilden ikke kan isoleres. DAFA Sound ABS produkterne er baseret på brandhæmmet PUR skum med åben cellestruktur.

DAFA Sound ISO
– er konstrueret til at virke modsat DAFA Sound ABS-materialerne. Ved at anvende andre typer PUR skum, b.la. med højere densiteter, forbedres isoleringseffekten og dermed muligheden for at isolere støjkilden fra omgivelserne.

DAFA Sound BLOCKER
– er tungfolier på gummi (EPDM), pap eller bitumenbasis. De selvklæbende materialer klæbes på konstruktionen, hvorved konstruktionstransmitteret vibrationer, og dermed lyd, minimeres.

DAFA Sound COMBI
– er et sortiment, der består af sammenføjede materialer med forskellige egenskaber (f.eks. bitumen og PUR skum). Derved kan materialeløsningen målrettes flere af de førnævnte løsningsmodeller indenfor absorption, isolering og/eller strukturlyddæmpning.

+30 års erfaring i vindmølleindustrien

Produktion i 4 lande: Danmark, Kina, Polen og Italien

Stærkt innovationsteam

Brug for rådgivning?

Med mere end 30 års erfaring i vindmøllebranchen, står vores vindteam klar til at rådgive dig.

Kontakt os
Vind Miljø